Sundhedsbasen

Din guide til sundhed og sport
Sådan er du stillet, hvis du har været ude for en ulykke

Sådan er du stillet, hvis du har været ude for en ulykke

Man kan komme til skade på en lang række måder. Det kan være, at man er ude for en sportsulykke eller et trafikuheld. I rigtig mange tilfælde er den person, der har lidt skade, berettiget til at modtage erstatning. Det er dog de færreste danskere, der egentlig kender til deres rettigheder, såfremt de har været ude for en alvorlig ulykke, da dette heldigvis forekommer sjældent. Skulle du alligevel være så uheldig, er det godt at vide, hvordan du er stillet, og om du bør kontakte en advokat. Det kan du læse mere om her i artiklen.

Hvad betyder personskade?

Personskade vil sige, at en person har lidt skade. Det kan være, at personen selv har været skyld i dette, eller det kan skyldes noget, en anden person har gjort. Det er ikke altid, at den person, der har været skyld i skaden, kan stilles til ansvar, og i det tilfælde skal personen ikke give erstatning. Det gør sig for eksempel gældende inden for sportsverdenen. Her er det accepteret, at der nødvendigvis vil være en risiko for skader. Generelt gør det sig gældende, at hvis der ikke er en egentlig person, som er ansvarlig for at volde den pågældende skade, er man ikke berettiget til at modtage erstatning.

Du kan dog stadig få erstatning, såfremt du har en ulykkesforsikring, og hvis denne dækker den skade, du har været ude for.  

Hvordan er man stillet, hvis man har varige mén?

Personskade dækker også over, hvis du har lidt varige mén i forbindelse med skaden. Vurderingen af varige mén bliver foretaget af forsikringsselskabets læger, og de foretager ofte denne vurdering ud fra en speciallægeerklæring. Skulle det ske, at du ikke erklærer dig enig i den vurdering, lægerne når frem til, kan du efterfølgende vælge at kontakte Arbejdsskadestyrelsen og forelægge din sag for dem. Er du igen ikke enig i deres afgørelse, kan du endelig lægge sag an.

Få erstatning for de direkte tab tilknyttet ulykken

Personskade dækker tilmed over helbredelsesudgifter og andre tab. Det dækker over forskellige erstatningsposter, og det betyder blandt andet, at du er berettiget til at modtage erstatning for alle de direkte tab, som er tilknyttet den enkelte ulykke. Det kan være, at du på vej på arbejde bliver kørt ned af en bil. I en sådan situation får du erstattet både tøj, cykel og andre ejendele, der måtte gå i stykker i den forbindelse. Endvidere har du ret til at få erstattet samtlige direkte udgifter, du har haft, i forbindelse med behandlingen, ligesom du kan få erstattet transportudgifter.

Du skal selvfølgelig huske at gemme samtlige kvitteringer og fakturaer på alle dine udgifter i forbindelse med ulykken. På den måde kan du på et senere tidspunkt dokumentere de udgifter, du har haft.

Søg professionelle råd med advokathjælp

Det skal endvidere nævnes, at du har mulighed for at få erstatning for de tab, du måtte have i fremtiden. Det kan være, at du efter den pågældende ulykke har brug for at få løbende behandlinger, eller at du får et længerevarende behov for at tage medicin. I den forbindelse kan du også være berettiget til at modtage erstatning. Er du i tvivl om, hvordan du er stillet, hvis du skulle komme til skade, kan du få gratis advokathjælp.

Advokathjælp er en særlig ydelse, der er udbudt af både jurister og advokater til de privatpersoner, der ikke har råd til at betale for advokater knyttet til en traditionel advokatvirksomhed. Som det bør stå klart nu, dækker personskade over en lang række ting, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvordan man er stillet. Derfor kan du få gratis advokathjælp, så du kan blive klogere på dine rettigheder i forbindelse med ulykken.